____________    ___

  Home

   Liturgische agenda

   Contactblad

   Sacramenten

  Pastoraal team

  Locatieraad

  Werkgroepen

  Secratariaat

  Geschiedenis

  Foto-impressies

  Veel gestelde vragen

  Links

  _______________

  Contact Adres:

   Parochiecentrum van de

   St. Pancratius-Emmaus

   Hofstraat 4

   7041 AD `s-Heerenberg

   Telefoon : 0314. 661224

   Email adres secretariaat

  

  _______________

    Contact de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LOCATIERAAD

 

De locatieraad behartigt de belangen van de plaatselijke geloofsgemeenschap.

De locatieraad bestaat uit 6 personen.

GERARD ROS: financien

JAN LOSKAMP: gebouwenbeheerder

ANS VAN UHM: pastoraatsgroep (vz)

ELS CREMERS: pastoraatsgroep

HANNEKE BERENDSEN pastoraatsgroep

THEO EVERS pastoraatsgroep

De leden van de locatieraad hebben samen regelmatig overleg.

De pastoraatsgroep heeft regelmatig overleg met de pastoraatsgroepen uit ons cluster zijnde: Lengel, Stokkum,Zeddam en s-Heerenberg.

Dan is er nog enkele keren per jaar een groot-cluster-overleg van de locatieraden.

De leden van de pastoraatsgroep onderhouden samen met de pastoraatsgroep van de Emmaus het contact met alle werkgroepen.

Verder zijn zij een luisterend oor voor alles wat er in de geloofsgemeenschap gebeurt en wat plaatselijk op te lossen is.

Zij zorgen voor felicitaties bij verjaardagen van de oudere parochianen en het pastoraal team, zitten in de roostercommissie van de kerkdiensten, zitten bij de redactie van het contactblad, helpen bijzondere gebeurtenissen in de eigen geloofsgemeenschap organiseren,zoals 70+-middag, vrijwilligersavond, kerstattenties verzorgen enz

Contacten lopen via het secretariaat 0314.661224

emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl