index

   ____________    ___

  Home-actueel

   Liturgische agenda

   Contactblad

   Sacramenten

  Pastoraal team

  Werkgroepen

  Secretariaat

  Geschiedenis

  Foto-impressies

  Veel gestelde vragen 

  Links

  Contact Adres:

   Parochiecentrum van de

   St. Pancratius-Emmaus

   Hofstraat 4

   7041 AD `s-Heerenberg

   Telefoon : 0314. 661224

   Email adres:

 emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl

  _______________

    Contact de webmaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van de Emmaus Pancratius Geloofsgemeenschap te
s-Heerenberg, de geloofskern valt
onder de Parochie Gabrie
l.
Website:  https://www.parochiegabriel.nl/

 

In het jaar anno 2022 viert de st. Pancratiuskerk als gebouw haar 125 jarige bestaan. Zie geschiedenis.

Wat kunt u 2022 verwachten?

Vele activiteiten en vieringen , het hele jaar door  waar u van harte welkom bent.

Op donderdag 26 mei 2022 ,Hemelvaartsdag zal er bij goed weer een openlucht viering zijn op de binnen burcht van Huis Bergh. Tevens zal Pastoor Oortman dan zijn 12Ĺ jarige priesterwijding vieren. Na de viering is er gezamenlijk koffie drinken in een grote tent in de pastorietuin van de Pancratiuskerk.
U bent van harte welkom.

 

Op zondag 26 juni 2022 zal in de Pancratiuskerk een tachtigjarige herdenkingsviering zijn ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers Galama, Van Rooijen. Bij deze bijzondere viering zal kardinaal Eijk aanwezig zijn.
Na de viering zal er een kranslegging plaatsvinden bij het monument de Goede herder.

Hierna is er gezamenlijk koffie drinken in een grote tent in de pastorietuin van de Pancratiuskerk.
U bent van harte welkom.

 

Op en rond zondag 21 augustus 2022 vindt er weer een koren festival plaats in de Pancratiuskerk. Meer informatie blijf de site volgen.

Op zondag 4 september 2022 viert de St. Pancratiuskerk als gebouw  haar 125  bestaan.
Ook dan zal er een bijzondere viering zijn. Na de viering ook samen koffie drinken in een grote tent in de pastorie tuin.

In de maand november worden er Stolper Steine geplaats . Volg de site voor meer informatie.

Ook kunt u vieringen bijwonen volgens het rooster.

Zie ook livestreaming  klik hier om naar de livestream te gaan

 

Het centrale nummer van het secretariaat Didam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag van

9:00 tot 11:00 uur via nummer 0316.221021 of

per mail secretariaat@parochiegrabriel.nl

  1. ssiespelen in Tegelen gaan niet door, degenen die zich hiervoor hebben aangemeld zullen worden ingelicht.

---------------------------------------------------

 Het secretariaat Hofstraat

Secretariaat aan de Hofstraat is tijdelijk weer bereikbaar op donderdagochtend.

Voor vragen en afspraken rond Doop, Huwelijk, Jubileum, gebedsintenties enz.

Adres: Hofstraat 4, 7041 AD  s-Heerenberg Telefoon  0314 661224

E mailadres: emmaus-pancratius@parochiegabriel.nl

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met een medewerker van de wachttelefoon: 

Voor spoedeisende hulp 06-55755957

Via dit nummer is tussen 09.00 u en 21.00 u een van de pastores

bereikbaar om in geval van nood direct hulp te bieden

(b.v. voor het Sacrament van de Zieken of de ziekenzegen).